Menestyksen Avaimet - Keys to Success

Tervetuloa

Menestyksen Avaimet on vuonna 2012 käynnistynyt valtakunnallinen, nuorten harrastusympäristöihin suunnattu terveyden edistämisen hanke.

Viisivuotisen hankekauden aikana tarkoituksena on kehittää toimintamalli tukemaan ja edistämään urheiluseurojen ja muiden harrasteryhmien terveyden edistämistyötä. Menestyksen Avaimet – hankkeen päämääränä on edistää terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia nuorten harrasteryhmissä.

Menestyksen Avaimet –hanketta hallinnoi Suomen NMKY:n Liitto ry ja sisällöntuotosta vastaa NMKY:n Urheiluliitto ry. Hankkeen ydintoimijoita ovat Helsingin, Tampereen, Lahden ja Oulun NMKY:t. Jokaisella paikkakunnalla toimii omat koordinaattorit, joilla on alueellinen vastuu toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Hankkeen rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys (RAY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SggiWjMfkXQ

Lue lisää